RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS A PROJEKTRŐL

 

 

Támogatási szerződés száma:  KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01103

                                                         Sümeg Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása

Kedvezményezett:                      Sümeg Város Önkormányzata

 

 

A pályázat benyújtására a 257/2016. (VIII.31.) Kormány rendeletben előírt önkormányzati ASP rendszerhez történő csatlakozás feltételeinek megteremtése érdekében került sor.

Az önkormányzati feladatellátás egységességének támogatásához, valamint a költségvetési stabilitás megőrzéséhez fűződő kormányzati érdekekre figyelemmel

  • az állam ASP szolgáltatás keretében központi informatikai támogatást biztosít az önkormányzatoknak
  • és adattárház létrehozásával biztosítja a releváns gazdálkodási adatok összegyűjtését és elemezhetőségét.

Az Önkormányzati ASP központ szolgáltatásaival megvalósul az önkormányzatok egységes informatikai rendszerrel történő ellátása, ügyintézési folyamataik standardizálása.

 

A 100%-ban támogatásból megvalósuló projekt megvalósításának kezdete 2017.06.19. napja volt, a projekt fizikai befejezésének határideje: 2018.06.30.

Önkormányzatunk 7.000.000 Ft támogatásban részesült.

A projekt keretében az ASP iratkezelő rendszer, gazdálkodási rendszer, önkormányzati adórendszer, ingatlanvagyon-kataszter rendszer, ipar- és kereskedelmi rendszer, elektronikus ügyintézési portál rendszer valamint a hagyatéki leltár rendszer megfelelő működéséhez szükséges informatikai eszközök beszerzésének finanszírozása valósul meg, valamint elkészül a hivatal IT biztonsági szabályzata és iratkezelési szabályzata is.

Az eszközbeszerzésen túl, a támogatás lehetőséget biztosít a hivatal dolgozóinak továbbképzésére, valamint a korábban használt szakrendszerekben használt adatok migrálására.